Vad som hände var att styrelsen godkände ett förslag till verksamhetsplan för kommunens personalkontor för 2012. Det innebär att man nu kan börja förbereda rökfri arbetstid i kommunen nästa år, men samtidigt ha en tobaksfri arbetsmiljö som långsiktigt mål.

– Den bild som medierna gett av styrelsens beslut är felaktig, säger kommunens hälsoutvecklare Anna Holm.

– Det är inte något snusförbud som beslutats. Däremot fick vi klartecken att förbereda rökfri arbetstid under 2012 och ha tobaksfri arbetstid som långsiktigt mål.

– Det har vi förhandlat om med facken och de är positivt inställda.

Kommunledningen i Umeå försökte 2009 införa tobaksfri arbetstid, som inkluderar även snusbruket. Förslaget mötte starkt och upprört motstånd från Moderaterna och KD.

Striden slutade med att förslaget togs tillbaka och en tobakspolicy antogs som gick ut på långsiktigt tobaksförebyggande arbete där man utgår från temat hälsa, förebild och miljö.

– De kommunanställda är viktiga förebilder för skolelever och även för vuxna vi kommer i kontakt med, säger Anna Holm. Vi har jobbat med att sprida kunskaper om tobakens skadeverkningar och fört dialoger på arbetsplatserna för att öka stödet för alla som vill sluta med tobak.

– För att stimulera anställda att sluta erbjuder vi också kostnadsfri avvänjning och subventionerade nikotinläkemedel. Det ska vi fortsätta med.

Vad denna policy lett till ska nu utvärderas och bli till nytta i det förestående arbetet med att utforma ett förslag till rökfri arbetstid under det närmaste året.

Ett 15-tal kommuner i Sverige tillämpar tobaksfri arbetstid.

Läs vidare