Att införa en ny lag kräver arbete både före, under och efter införandet. Så hur förberedde ni södertäljeborna för nya lagen? Charlie Hallin som arbetar som miljöinspektör berättar:

”Vi försökte arbeta proaktivt innan lagen trädde i kraft. Vi skickade ut information till serveringsställen, mötte de större fastighetsägarna och svarade på frågor om tolkningen av lagen. Vi medverkade till och med i lokalradio där vi pratade om lagen.”

Hållplatser och perronger

Förut fanns en förbudsbild på en anslagstavla några meter från perrongen. Skylten var mycket liten och budskapet var otydligt eftersom det inte framgick om förbudet gällde enbart vid skylten eller för hela perrongen.

Efter att lagen trädde i kraft har Södertälje kommun fått in förvånansvärt få klagomål. De som har kommit in gäller busshållplatser och tågperronger. Därför har nu kommunen en dialog med SL, och på perrongen i Södertälje centrum har en ny förbudsskylt satts upp.

Att införa en ny lag är inte helt enkelt. Charlie funderar lite över vad som blev bra. Hon tycker att det är svårt att säga vilka insatser som gett bäst resultat. Södertälje kommun har inte haft möjlighet att kontrollera att alla verksamheter följer lagen. Men Charlie tror ändå att deras tillgänglighet för verksamheter som varit i behov av råd och information har gett goda resultat.

Var tillgänglig och kreativ

Att dela med sig av sina erfarenheter till andra är också bra. Här är Charlie Hallins bästa tips:

”Ett tips är att vara tillgänglig, att hantera klagomål och finnas till hands när verksamheter har frågor gällande den nya lagen och tolkningen av denna. Ett annat tips är att försöka nå ut med information om lagen på olika sätt. Lagen har redan trätt i kraft, men det är inte säkert att alla har uppmärksammat den nya lagen och vad den innebär. Här kan man gärna låta kreativiteten flöda, syftet är att informationen ska nå ut till en så bred publik som möjligt och det finns en stor mängd kanaler att använda sig av.”

Fortsatt tillsyn

Södertälje kommun planerar nu inför nästa år så Charlie kan just nu inte svara på hur tillsynen av rökfria miljöer kommer att se ut. Resterande delen av 2019 har kommunen inte någon mer planerad tillsyn av rökfria miljöer. Däremot kommer de att kontrollera att lagen följs i samband med deras övriga tillsyn på bland annat skolor, förskolor, gymnasium och vårdboenden.

Utöver det kommer de att hantera inkommande klagomål och finnas till hands för dem som har frågor och funderingar kring lagen. Precis i linje med Charlie Hallins egna tips.

Läs vidare