Forskarrapporten kommer från University of California och har publicerats i tidskriften PLOS One. Rapporten visar att tobaksrök fäster på ytor och tränger in i textilier och föremål runt rökaren. Ämnena i denna rök blir sedan allt mer farliga ju längre tiden går.

Forskarna studerade möss från födelsen. Hälften fick leva i en miljö som simulerade den miljö fylld med tredjehandsrök som exempelvis många barn till rökande föräldrar lever i. Hälften av mössen fick växa upp i en rökfri miljö. Efter 24 veckor undersöktes mössen och grupperna jämfördes.

– Vi fann att tredjehandsrök orsakade tydliga skador i levern och lungorna. Möss som utsatts för tredjehandsrök hade också sämre läkningsförmåga och var hyperaktiva, förklarade Manuela Martins-Green, professor i cellbiologi, som ledde studien.

Forskarna jämförde även sina resultat med andra studier om tredjehandsrökning där bland annat forskning visat att barn som utsatts för passiv rökning och tredjehandsrök har en ökad risk för neuropsykologiska problem som ADHD.

Läs hela rapporten (på engelska)!

Läs vidare