Glada Hudik-teatern startade 1996 och projektet har blivit riksbekant. Teaterns ensemble har olika former av utvecklingsstörning. Teaterns aktuella uppsättning är föreställningen ”Elvis” som varit ute på Sverigeturné i sommar.

Glada Hudik-teatern får ett årligt kommunalt driftsbidrag på 1,3 miljoner kronor, men har också ett flertal sponsorer. En av dessa är tobaksbolaget Swedish Match som, enligt uppgifter i Hudiksvalls Tidning, i år betalar 100000 kronor till teatern. För detta får bolaget bland annat en helsida i programbladet, gratis biljetter och ”kommersiella möjligheter baserade på de värden som Glada Hudik-teatern representerar”.

Erfarenhet och forskning visar att program för socialt ansvarstagande, som sponsringen av Glada Hudik-teatern, ofta är en del av en medveten strategi hos tobaksbolag. Syftena är dels att öka företagets anseende hos allmänheten och dels att påverka beslutsfattare.

Den internationella Tobakskonventionens artikel 5.3 handlar om hur länderna ska skydda sin folkhälsopolitik mot tobaksindustrins inflytande. I riktlinjerna till artikeln sägs bland annat att beslutsfattare ska ha en kritiskt granskande inställning till sociala satsningar från tobaksbolag.

Kåge Wallner (mp) är ordförande i omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun och politiskt ansvarig för Glada Hudik-teatern. Han säger att avtalet med Swedish Match tillkommit utan hans medverkan och att det inte är så lyckat att ha ett tobaksbolag som sponsor.

– När det väl är skrivet är det skrivet, jag kan inte gå in och ändra. Men när det ska förnyas ska man ta en diskussion, säger Kåge Wallner.

Läs vidare