I studien, som publiceras i Nicotine and Tobacco Research, analyseras 375 sponsrade statusuppdateringar om tobak på Instagram och/eller Facebook i USA mellan den 29 maj 2020 till 26 juli 2020.

Av meddelandena hade 334 stycken, cirka 89 procent, ett innehåll som var emot tobak och 41 stycken, cirka 11 procent, var för tobak.

Antitobaksinläggen hade lägre potentiell räckvidd, fick en lägre andel visningar och använde en lägre summa pengar per meddelande. En liten del nådde unga vuxna och män.

De meddelanden som förespråkade tobak finansierades främst av tobaksindustrin och dess frontgrupper. Dessa meddelanden nådde främst män.

En slutsats från studien är att framtida ansträngningar för att bekämpa tobak genom inlägg på sociala medier kan överväga att fokusera mer på att nå unga vuxna och män.

Läs vidare