”Tvinga tobaksindustrin ta ansvar för fimpskräpet”, kräver fem riksdagsledamöter tillsammans med Håll Sverige Rents vd i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Men fimpen undantogs av obegriplig anledning från att räknas som grund för böter. Nu kräver vi att lagstiftningen förbättras för att få bort detta värstingskräp från vår miljö” skriver riksdagsledamöter från tre partier samt Håll Sverige Rents vd Anna Linusson.

De fem riksdagsledamöterna är Lennart Axelsson
 (S), Susanna Haby (M), Jan Lindholm
 (MP), Mats Pertoft
 (MP) och Henrik Ripa
 (M).

Artikelförfattarna vill ha en ändring av skräplagens tillämpning så att man kan få böter om man slänger en fimp. Men de kräver också att de som tillverkar cigaretter ges producentansvar för det som blir kvar när deras produkter konsumerats, på samma sätt som bland andra elektronik- och biltillverkare.

”Producentansvar är ett viktigt och effektivt styrmedel inom miljöpolitiken. Producentansvaret baseras på en av grundprinciperna inom EU:s miljöpolitik: ”polluters pay principle”, alltså förorenaren betalar”, framhåller artikelförfattarna.

Läs vidare