Den saken bestämde sig forskare vid Children’s Hospital Boston och Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA, för att undersöka. Inledningsvis var de skeptiska. Antalet uppmärksamhetsdagar för olika frågor ökar år för år och forskarna misstänkte att dessa dagars betydelse för att påverka människor på detta sätt minskar. Att det så att säga går inflation i uppmärksamhetsdagarna som riskerar att drunkna i mängden.

– Vi var osäkra på om World No Tobacco Day fortfarande har en viktig betydelse för folkhälsan efter att ha funnits i 25 år, förklarar John W Ayers, som ledde forskargruppen.

Studien genomfördes i sju latinamerikanska länder, representativa för de låg- och medelinkomstländer där tobaksdöden idag är allra mest utbredd. Forskarna granskade nyhetsförmedlingen kring tobaksavvänjning liksom Internetsökningar om detta ämne under sex år i dessa länder. Resultatet, som publiceras i maj/juni-numret av tidskriften Journal of Medical Internet Research, visar att Tobaksfria dagen fortfarande ger en stark ökning av intresset för att sluta röka.

Både nyhetsrapporteringen och Internetsökningarna om tobaksavvänjning hade toppnoteringar den 31 maj under de studerade åren och närapå fördubblades jämfört med en normal dag. Siffrorna var betydligt högre även än siffrorna kring nyår, som ju också är en tid då intresset för att sluta med tobak brukar öka.

– Tobaksfria dagen är en effektiv påminnare om hälsoriskerna med tobak och inspiration för den majoritet av rökarna som vill sluta, kommenterar Joanna Cohen vid the Bloomberg School’s Institute for Global Tobacco Control.

Ingen motsvarande undersökning har gjorts i vårt land, men nog tycks den 31 maj inspirera till en ökning av antalet debatt- och nyhetsartiklar om tobaksfrågor även här.

Sedan världshälsoorganisationen WHOs medlemsstater skapade Tobaksfria dagen 1988 har den varje år haft ett särskilt tema. Årets tema är kampen för att stoppa tobaksindustrins försök att påverka folkhälsopolitiken. I listan här nedan kan du se alla teman under de 25 åren på engelska:

 • 2012 – Tobacco industry interference
 • 2011 – The WHO Framework Convention on Tobacco Control
 • 2010 – Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
 • 2009 – Tobacco health warnings
 • 2008 – Tobacco-free youth
 • 2007 – Smoke free inside
 • 2006 – Tobacco: deadly in any form or disguise
 • 2005 – Health professionals against tobacco
 • 2004 – Tobacco and poverty, a vicious circle
 • 2003 – Tobacco free film, tobacco free fashion
 • 2002 – Tobacco free sports
 • 2001 – Second-hand smoke kills
 • 2000 Tobacco kills, don’t be duped
 • 1999 Leave the pack behind
 • 1998 Growing up without tobacco
 • 1997 United for a tobacco free world
 • 1996 Sport and art without tobacco: play it tobacco free
 • 1995 Tobacco costs more than you think
 • 1994 Media and tobacco: get the message across
 • 1993 Health services: our windows to a tobacco free world
 • 1992 Tobacco free workplaces: safer and healthier
 • 1991 Public places and transport: better be tobacco free
 • 1990 Childhood and youth without tobacco: growing up without tobacco
 • 1989 Women and tobacco: the female smoker: at added risk
 • 1988 Tobacco or Health: choose health

Länk till forskningsartikeln om Tobaksfria dagen

Läs vidare