Champix är ett läkemedel som har hjälpt många vid nikotinssug. Läkemedlet innehåller vareniklin, som hindar upptag av nikotin samtidigt som det gör att dopamin till viss del frigörs och ger en viss känsla av tillfredsställelse. När man tar läkemedlet har det inte någon effekt att röka eller snusa. År 2021 slutade Champix att säljas på grund av att läkemedlet innehåller nitrosaminer.  Det försvårade tobaksavvänjningen för många berättar Jesper Hellberg, som arbetar med kvalificerad tobaks/nikotinavvänjning på tobakspreventiva mottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro.

–  Uppskattningsvis fick 60 – 70 procent av våra patienter Champix tidigare, säger han.

Champix som är godkänt i EU, och då också i Sverige, ska enligt de senaste uppgifterna åter finnas för försäljning hösten 2024. Men det finns mycket osäkerhet kring om det kommer bli så. Datumet har flyttats fram flera gånger. För att stödja patienterna som annars kunde ha använt Champix har Läkemedelsverket utfärdat en tillfällig generell licens för apo-varenicline som liksom Champix innehåller varenklin. Licensen gäller till hösten 2024.

Det finns annan substans som har liknande effekt som vareniklin. Det är cytisinklin/cytisin. Det finns inget läkemedelsföretag som tillhandahåller läkemedel med den substansen i Sverige, men enskilda läkare har kunnat skriva ut det på licens till sina patienter. Det har krävt ett visst extrajobb av läkaren och på många håll i landet har det alternativet inte erbjudits.  I en insändare i Läkartidningen påpekade överläkare Matz Larsson och verksamhetschef Stella Cizinsky, hjärt–lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, att i september 2023 var hälften av läkemedlen i Sverige som innehöll cytisin utskrivna av läkare i region Örebro.

Nu kanske fler patienter runt om i landet kan få tillgång till läkemedlet. Läkemedelsverket har gett en tillfällig generell licens även för cytisin. Då behöver inte varje enskild läkare agera. Denna gäller också till hösten 2024.

När Champix togs bort fick en del av Jesper Hellbergs patienter istället Zyban.

– Det är ursprungligen ett antidepressivt läkemedel.

Det innehåller bupropion som minskar suget och lindrar abstinensen. Under ett års tid fanns inte heller det på marknaden, men nu finns det åter att tillgå.

Läkemedel kan hjälpa många, men för vissa grupper kan det finnas risk för biverkningar.  Champix exempelvis ges inte till rökare med kraftigt nedsatt njurfunktion, till gravida eller personer under 18 år.Zyban ska heller inte ges till gravida och även inte vid en del andra sjukdomar och tillstånd, exempelvis anorexi, epilepsi och bulimi.

Källor:

Tillgång på läkemedel: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2022/bristpalakemedelvidnikotinberoende.5.be6597818069eed7542abe5.html

Behandling vid rökavvänjning: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/lungmedicin/rokavvanjning

Läs vidare