År 1964 kom den första Surgeons report ut i USA. Den senaste rapporten gavs ut 2020. Liksom i den första rapporten är syftet att ge underlag för vad som är de bästa åtgärderna för att minska tobaksbruket. Rapporten ger underlag för beslutsfattare och sjukvård i USA, men eftersom slutsatserna bygger på den senaste forskningen är mycket intressant också för Sverige. I rapporten radas en mängd positiva effekter av rökavvänjning:

  • Minskar risken för förtida död, förbättrar hälsan och förstärker livskvaliteten. Att sluta röka kan öka den förväntade livslängden med så mycket som tio år
  • Minskar risken för fertilitetsproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och 12 typer av cancer.
  • Är hälsomfrämjande för personer som har kranskärlsjukdomar eller KOL
  • Är hälsofrämjande för gravida kvinnor och deras foster och spädbarn.
  • Minskar den ekonomiska bördan för rökaren, sjukvårdssystemet och samhället i stort.

Viljan att sluta finns hos en majoritet av de amerikaner som röker. Det är 70 procent som säger att de vill sluta och 50 procent som försökt senaste året. En mer dyster siffra är att endast 10 procent av de som försökt har lyckats.

Enligt Surgeon rapporten skulle andelen som lyckades ha varit mycket högre om de fått tillräckligt stöd. Mer än 40 procent av de som röker har inte fått någon information från sjukvården om de metoder som finns. Färre än 30 procent av de som försöker sluta använder effektiva metoder som rådgivning eller godkända läkemedel för rökavvänjning. För de som gör det ökar möjligheterna att lyckas sluta, särskilt om det kombineras.

Medicinerna som erbjuds för rökstopp är dels läkemedel innehållande små mängder nikotin som underlättar avvänjning, dels mediciner som minskar suget efter nikotinet. Surgeonsrapporten visar att om man kombinerar olika typer av nikotinläkemedel kan det var extra effektivt. Det kan handla om att kombinera nikotinplåster, som är långtidsverkande, med nikotintuggummi som är korttidsverkande. Det finns vissa grupper som ska vara försiktiga med läkemedel. De som har hälsoproblem av olika slag och gravida. När det gäller ungdomar, personer som inte röker så mycket eller de som använder rökfria tobaksprodukter finns ännu så länge inte så mycket kunskap om hur effektivt det är med läkemedel.

Behövs rökavvänjning och politiska beslut

För att fler ska lyckas sluta röka, räcker det inte med att sjukvården når ut. Det behövs också mer av politiska beslut såsom höjda skatter på tobak, fler rökfria områden, hälsovarningar och massmediakampanjer. Kostnaden för sjukvård kopplad till rökningen överstiger 170 miljarder dollar, skriver man i Surgeonrapporten Det jämförs med kostnaden för en mediakampanj med tips från tidigare rökare. Kampanjen uppskattades ha lett till att tusentals människor slapp dö i förtid av tobaken. Kostaden beräknades till mindre än 500 dollar per  rökare som fimpade.

Förutom sjukvård så orsakar rökning kostnader också inom många andra områden, som minskad produktivitet på grund av rökningen och behov av att gå i förtida pension. Till det kan läggas sådant som är svårare att mäta, som den sorg som drabbar anhöriga och vänner när en rökare blir sjuk eller dör, skriver man i Surgeonrapporten.

Källa: Smoking Cessation: A Report of the Surgeon General (cdc.gov)

Läs vidare