På nyårsdagen, passande nog för alla som avgett nyårslöften om att fimpa, publicerades en amerikansk studie om hur hälsoriskerna påverkas av hur många år som gått efter ett rökstopp. Forskarna har jämfört rökare och icke-rökare med före detta rökare och vad som händer hälsomässigt allteftersom åren går efter rökstoppet, rapporterar Dagens Nyheter.

I studien, som publicerats i JAMA Internal Medicine, ingick 438 000 vuxna amerikaner. Under första årtiondet efter att de före detta rökarna fimpat undvek de 64 procent av risken för överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom, 53 procents risk för överdödlighet i cancer och 57 procents risk för överdödlighet i luftvägssjukdomar. De som lyckades förbli rökfria 10 år eller längre fick ytterligare hälsofördelar, skriver Dagens Nyheter.

–Rökning är oerhört skadligt för hälsan, men att sluta röka kan upphäva den mesta eller nästan all skada som rökningen orsakat. Att kroppen kan läka skador som orsakats genom extremt olika biologiska processer är märkvärdigt, skriver huvudförfattaren bakom studien, Blake Thomson i ett mejl till Dagens Nyheter.

Studien kommenteras i DN även av Rosaria Galanti, tobaksforskare och professor emerita i epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon säger att det länge varit känt att det sker en riskminskning, men studien bidrar till en förfinad tidslinje av vad det är som sker.

Men finns det då inte en risk att unga rökare känner lägre motivation att sluta på grund av denna information. Att de tänker att bara de slutar i god tid så är det inte någon fara, frågar sig Dagens Nyheters reporter.

Nej svarar de båda forskarna: rökstoppet ger en minskning av risk men inte en total eliminering och siffrorna gäller genomsnittet, som individ kan man vara en dem som har en stor risk att drabbas av en kronisk sjukdom redan ett år efter att man slutat röka.

Läs vidare