I repliken lyfts skyldigheten att rätta till faktafel fram. Bland annat bestrider de tre artikelförfattarna att det svenska snuset skulle bidragit till Sveriges låga andel rökare.

Läs hela repliken här

 

 

Läs vidare