Nu är det strax nyårsafton. En dag då många med nikotinberoende känner hopp om att bli fria från till exempel sitt snus eller sina cigaretter. De ger ett löfte till sig själva att prioritera sin hälsa. Vilket löfte ger tobaksindustrin, till de som önskar stöd att sluta? Säkert en ny smakrik nikotinprodukt.

Läs hela debattartikeln i Altinget

Läs vidare