Att kvinnor slutat röka i samma utsträckning som män utan snusets hjälp nämns inte.  Självständiga myndigheters utredningar till grund för kommande tobakspolitik anses ohederliga. Deras slutsatser och föreslagna åtgärder går inte industrins väg. Hur kan det komma sig, frågar sig debattpanelen. En bottnar i analysen att enskilda ämbetsmäns tyckanden får råda, den vetenskapliga experten menar att man inte är uppdaterad i forskningen, moderatorn med ett politiskt förflutet tror det beror på tröga system och en ovilja att byta perspektiv.

Ytterligare vinkling ges i en annan trädgård där samtliga sju medverkande presenterar sig som icke snusare och en föredrar rökt tobak. Seminariets rubrik frågar sig hur  myndigheterna kan motarbeta regeringens tobakspolitik. Utredningarna stödjer inte skademinimering  vilket tolkas som fördomsfullt och ur stånd till en ideologisk brytning. Den medicinskt kunnige konstaterar att ingen dör av snus och att man får inte cancer av nikotin. En politiker stödjer minskad skatt på snus men invänder att då nikotin är ett gift är det oroande att vitt snus ökar bland unga. Läkaren tolkar det positivt då de annars skulle röka. Politikern är inte övertygad. Nikotinforskaren avråder gravida att snusa och kanske onödigt med så många smaker. Han menar att koffein är lika mycket ett gift som nikotin, om inte ännu vanligare  hos unga. Begrundar vidare nyttan av droger som också bidrar till ett positivt välbefinnande.

En representant för Socialutskottet poängterade att nuvarande regering inte tagit fram någon ny ANDTS-strategi. Sänkt skatt på snus och höjd på cigaretter är en början. Industrin bejakar en reglerad nikotinhalt men Livsmedelsverkets godkända aromer ska fortsatt förhöja snusets smak och doft.

Det vita snusets popularitet bland barn oroade dock representanten för tobaksbolaget Philip Morris som köpte Swedish Match 2022. En undersökning med hjälp av AI, för bedömning av en persons ålder, har genomförts på 600 försäljningsställen i Stockholm. Resultatet avslöjade att efterlevnaden av åldersgränsen för inköp var låg. Över hälften av butikerna begärde inte legitimation i kassan där det enligt metoden var befogat. Varför följs inte lagen undrade man? Man enades om att en trolig förklaring är att vitt snus inte ses så farlig för hälsan.

Representanter för några ungdomspartier lyfte att dagens generation unga är särskilt upplysta och mogna att fatta beslut om sina liv, onödiga regleringar ska inte stoppa deras frihet att göra det.

”Idag är tobaksindustrin hederlig till skillnad från tidigare!” fastslog man. ”Varför får vi inte träffa politikerna och förklara?” Det beror på artikel 5:3 i WHO:s tobakskonvention klargjorde någon.

Jag lämnade bevakningen med en förhoppning om att världssamfundets överenskommelse står fast!

Läs vidare