Förlust i hjärnvolym ökar risken för kognitiv försämring, demens och Alzheimers sjukdom. Att sluta röka kan stoppa hjärnans krympning, men det går inte att reparera den skada som rökningen orsakat, enligt studien, som är gjord vid Washington University School of Medicine i Missouri, USA, och refereras i Medical News Today.

Det har länge varit känt att rökning är skadligt för lungorna och hjärtat, men rökningens effekter på hjärnan är mindre studerade. Tidigare forskning har visat att rökare är mer benägna att utveckla demens. Det uppskattas att 14 procent av Alzheimersfall kan tillskrivas rökning.

Studien är publicerad i Biological Psychiatry: Global Open Science.

Läs vidare