På faktasidan skriver Folkhälsomyndigheten även om att produktnamn som vitt snus, tobaksfritt snus och vape kan få produkterna att framstå som mindre skadliga men nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper kan påverka hälsan negativt.

På faktasidan finns också länkar till forskning om snus och hälsorisker, och Folkhälsomyndighetens undersökningar om användning.

För rökavvänjning hänvisas istället till Sluta-röka-Linjen.

Källa:

Uppdaterad fakta om nikotinprodukter från Folkhälsomyndigheten

Läs vidare