Tjugonio (29) procent av Sveriges vuxna befolkning använder nikotin dagligen. Utöver det är det många barn och unga som använder nikotin, och de senaste åren har det skett en kraftig ökning av minderåriga som använder och blir beroende av nya nikotinprodukter.

Statistiken visar att 70 procent av de som röker vill sluta, men även många som använder andra produkter än cigaretter. Dessvärre är det svårt att sluta och många försöker gång på gång utan att lyckas. Därför behövs stöd till de som vill, men inte klarar det på egen hand. Det är speciellt viktigt för de som tillhör en riskgrupp eller de som har det svårast i livet, till exempel lider av psykisk ohälsa eller kommer från socioekonomiskt utsatta grupper.

Stöd till nikotinstopp kan minska det mänskliga lidandet kopplat till hälsoproblem och sjukdomar som många får på grund av sitt tobak- och nikotinbruk. Samhället kan minska kostnaderna för konsekvenserna av bruket som beräknas uppgå till 75 miljarder kronor per år. Det finns alltså såväl humana som ekonomiska motivationsfaktorer att förbättra stödet för alla de som önskar leva livet utan att vara förslavade av ett beroende som bara tobaksindustrin vinner på.  Vår förhoppning är att den här temaserien sprids till viktiga aktörer som kan bidra till att fler lyckas sluta röka cigaretter och e-cigaretter och snus av olika sorter.

Temaserien – vecka för vecka

Vecka ett utvecklar vi varför det behövs stöd, och visar vilka vinster som finns med nikotinstopp för såväl individ som samhälle.

Vecka två lyfter vi vilka olika former av stöd som finns att få i Sverige, såväl olika tjänster som läkemedel, och att hur varierar över landet.

Vecka tre handlar om hur utsatta grupper –  de som har svårast att sluta och de som har mest nytta av att sluta – får hjälp.

Vecka fyra utforskar vi vad som behövs framöver för att fler ska lyckas sluta och bli fria från sitt beroende.

Läs vidare