Beloppen kommer sedan att betalas ut till lokala myndigheter för att finansiera insamling, medvetenhets- och affischkampanjer, sanering samt distribution av fickaskkoppar.

Cirka 23 miljarder cigarettfimpar hamnar på gatorna och i naturen varje år i Frankrike. Enbart i Paris samlas 350 ton fimpar in varje år, skriver Tobacco Journal International.

Läs vidare