Undersökningen genomfördes från klockan 18 till 22 varje kväll under tre åtskilda veckor och omfattade totalt 420 timmar. Granskningen skedde i intervaller på en minut.

Öppet tobaksbruk förekom i 73 program, 12 procent. Mest var det cigarettrökning, men även pipor och cigarrer.

Andra inslag bestod av underförstådda referenser till tobak och rökning eller bilder på tobakstillbehör, 204 program. Det kunde vara tändare, askkoppar, en tobaksautomat, en rökpipa, lösa cigaretter eller en skylt med rökning förbjuden.

I 18 program förekom förpackningar med fullt synliga varumärken.

De programtyper som innehöll mest tobaksbilder var filmer och dokussåpor, ”reality-tv”. Värst är såpoperan Coronation Street, som är mycket populär bland barn och unga, men där det finns mycket om tobak och rökning.

En beräkning av hur många barn som exponerades för tobak i programmen sträckte sig från 4 600 till 1 968 000 för de populäraste ungdomsprogrammen med flest tobaksinslag.

Forskarnas slutsats är att tv-programmen är en betydande källa för ungas tobaksexponering både före och efter klockan 21. De anser att tv-bolagen behöver införa en striktare policy mot tobak i produktionen av program som sänds tidiga kvällar och att en sådan åtgärd rymmer en potential för färre rökdebuter bland de unga i Storbritannien.

– Den här undersökningen visar att det är viktigt att tänka på hur tobak framställs i tv-serier och filmer, vid marknadsföring av filmer på bio, vid filmfestivaler och kulturevenemang riktade till unga, säger generalsekreterare Ewy Thörnqvist, Tankesmedjan Tobaksfakta.

– Jag tänker närmast på utställningen på Östasiatiska museet om asiatisk ungdomskultur där museet i sin marknadsföring för utställningen använde sig av bilder på barn som låtsas röka. All exponering av tobak normaliserar bruket vilket är tvärtemot alla hälsoambitioner.

Källa: Tobacco Control on line

Läs vidare