– Tillsynen är en del i det ­förebyggande arbetet att skjuta upp rökdebuten. Forskning ­visar på att tidig rökdebut ökar risken för annat missbruk i framtiden, förklarar miljöinspektör Marie Nordlander i ett pressmeddelande.

Tillsynen genomfördes i två steg. Först gjordes ett oanmält besök och sedan avtalades ett möte med rektorn på respektive skola. Kommunens låg- och mellanstadieskolor fick inga anmärkningar, men på högstadie­skolorna och på Timrå gymnasium förekom rökning.

– Vi ser allvarligt på problemet och höstens föräldra- och elevmöten kommer att ha fokus på frågan, säger gymnasiets rektor Kari Tallqvist.

Timrås elever kommer även att delta i ”Tobaksfri duo”, en satsning som genomförs i samarbete med landstinget. Det inleds i höst för elever i sexan och syftet är att långsiktigt förebygga tobaksanvändning bland unga.

Enligt miljöinspektör Marie Nordlander har tobakstillsyn på skolor inte varit lika prioriterad som granskningen av tobakshandeln i många kommuner. Hon är positiv till att skolledningen har bestämt sig för att satsa extra på tobaksfrågor efter tillsynen.

– Resultatet är säkert inget unikt för riket men det känns väldigt bra och hoppfullt inför framtiden att skolledningen här i Timrå ser allvarligt på problemet och ska börja arbeta förebyggande.

Länk till pressmeddelandet

Läs vidare