Det finns många olika sorters nikotinläkemedel, de vanligaste är: plåster, tuggummi, spray, sugtabletter, munhålepulver och inhalator. De finns att köpa receptfritt på apoteken och i många livsmedelsbutiker. Jesper Hellberg, som arbetar med kvalificerad tobaks/nikotinavvänjning på tobakspreventiva mottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro, ser nikotinläkemedel som en viktig del i avvänjningen. Men, betonar han, det krävs planering för att lyckas.

–Det är ett jättebra läkemedel, men många använder dem fel. Man kanske fortsätter röka och sätter på sig ett plåster och väntar på att man ska sluta. Det fungerar inte. Det är inte något mirakelmedel.

Men framgår det inte hur man ska använda läkemedlet?

–Jo, men man kanske inte läser och det kanske inte står så tydligt. Eller så kan det fallera på att man inte har kunskap hur man ska lägga upp en bra strategi för att lyckas.

I metoden som Jesper Hellberg följer ingår beslut om stoppdatum och att man jobbar med beteendeförändringar och olika strategier för att hantera suget. När nikotinläkemedel används är det viktigt att det ges i rätt styrka.

– Det är ofta bra med en kombinationsbehandling, alltså både nikotinplåster och något oralt läkemedel att parera med när plåstret inte räcker. Och så stöttning.

I den helheten är nikotinläkemedel till stor hjälp för att klara av att sluta röka eller snusa, förklarar Jesper Hellberg.

– Har man provat med nikotinläkemedel kan man fundera på om det var rätt styrka, mängd, teknik? Hur var motivationen? Fanns det andra strategier som komplement? Har man svårt att lösa de frågorna själv bör man ta kontakt med en tobaksavvänjare via primärvården eller sluta-röka-linjen avslutar Jesper Hellberg.

Läs vidare