Hälsotorgen på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall, region Gävleborg, är livsstilsmottagningar. Dit kommer människor av många olika anledningar och i många olika livssituationer. Det kan handla om att ändra sin kost, röra på sig mer, sova bättre, hantera stress eller att sluta röka eller snusa. Besöket kan vara inbokat i förväg eller spontant. Det kan vara ett besked på ett läkarbesök som får någon att spontant gå in till Hälsotorget på vägen ut från sjukhuset.

– Personen kanske har varit hos hjärtläkare. Det ser inte bra ut och då kommer man in till oss. Ibland kanske man inte är beredd att ta tag i problemet med en gång. Då kan vi bestämma om en tid vid ett senare tillfälle. Personen avgör själv, berättar Elin Ljung.

Hon ser ett stort värde i att hon och hennes tre kollegor finns på plats.

– Det kan nog betyda väldigt, väldigt mycket. Ofta behöver man den här fysiska träffen för att det ska kännas lite mer motiverande. Jag tror att det särskilt gäller personer som kan känna sig lite utanför samhället.

Elin Ljung möter hemmasittare, arbetssökande och äldre som känner sig ensamma. Hon vet att det personliga mötet betyder mycket för en del av dem.

– Det är väldigt stor variation på vilka som kommer hit. Det finns de som känner sig utanför i samhället och de som å andra sidan inte känner att de räcker till, som vanliga arbetare mitt i livet som upplever mycket stress.

De flesta som kommer på grund av tobaken, vill sluta röka. Elin Ljung uppskattar att nio av tio är rökare. Av de återstående är de flesta snusare. På sistone har kommit fler som vill sluta med vitt snus. Oftast är det unga vuxna i 25-30 årsåldern.

– Det märker vi stort. Det är många som söker hjälp för att de vill sluta.

Elin Ljung och hennes tre kollegor på Hälsotorget i Hudiksvall är diplomerade tobaksavvänjare. Det är även de fyra som arbetar på Hälsotorget i Gävle. De ger sedvanligt stöd för snusare och rökare. En fördel med Hälsotorget, anser Elin Ljung, är att man kan ta tag i flera problem på samma ställe.

– Det händer att de som slutar röka eller snus, sedan fortsätter med något annat som rör deras livsstil., som stress, sömn eller fysisk aktivitet, berättar hon.

Läs vidare