Ratificering innebär ett juridiskt bindande åtagande att följa rekommendationerna i tobakskonventionen, man säger att landet i och med ratificeringen blir en av konventionens parter. Den nyaste parten, Tadzjikistan, är en av de fattigaste av de tidigare Sovjetrepublikerna, en stat i Centralasien med omkring åtta miljoner invånare. Landets regering, med president Emomali Rahmon i spetsen, har de senaste åren tagit flera viktiga steg för att begränsa marknadsföringen av tobak och förebygga tobaksbruk i Tadzjikistan. Bland annat har både rökning och tobaksförsäljning förbjudits på skolor, sjukhus, flygplatser, tågstationer, friluftsanläggningar, sportarenor, kulturevenemang och i kollektivtrafik. Dessutom har tobaksförsäljning förbjudits inom ett avstånd av 100 meter från förskolor, skolor och sjukhus. En åldersgräns för tobaksköp har införts.

Tobakskonventionen förväntas bli ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet mot tobaksrelaterade sjukdomar och död i landet. Konventionen innehåller en katalog med åtgärder som är bevisat effektiva för att minska tobakskonsumtionen och förhindra att nya tobakskonsumenter rekryteras bland ungdomar. Bland dessa åtgärder finns exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna, standardiserade (”neutrala”) tobaksförpackningar, förbud mot smaktillsatser i tobak, krav på information till befolkningen om tobaksindustrins arbetsmetoder, insatser mot illegal tobakshandel, god tillgång till tobaksavvänjning samt rökfria offentliga miljöer.

Tobakskonventionen är den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet och antogs efter nära fyra års förhandlingarav världshälsoförsamlingen i Genève den 23 maj 2003 och trädde i kraft 2005. Den har samma status som till exempel FNs barnkonvention. Många länder har använt det stöd som en internationellt bindande konvention ger för att kunna införa tobakslagar.

Sverige ratificerade tobakskonventionen 2005, men fortfarande saknas många av konventionens rekommenderad åtgärder i vårt land.

Länk till listor över länder som ratificerat tobakskonventionen respektive inte har gjort det

Läs vidare