Expertgruppen ger i rapporten en rad rekommendationer. Bl. a. rekommenderas att Sverige skapar en långsiktig och hållbar finansiering av forskningen om ANDTS och satsar framför allt på forskningsfrågor som just Sverige har unika förutsättningar att studera. När det gäller tobaksforskningen rekommenderar expertgruppen en fokusering på att undersöka effekterna av det som är unikt i vårt land – nämligen den höga snusanvändningen, den jämförelsevis stora användningen av nikotinläkemedel och den relativt låga rökfrekvensen.

Rapporten är på engelska. Här kan den laddas ned eller beställas.

Läs vidare