Passiv rökning är kopplat till en rad hälsofaror och ökar bland annat risken för hjärt-kärlsjukdom och luftvägssjukdomar. Det beror bland annat på att tobaksröken ökar halten av små, luftburna partiklar – så kallade ultrafina partiklar – som man kan andas in.

Vanliga utomhuskällor till ultrafina partiklar är fordonsavgaser och luftföroreningar från industrin. Inomhus har ohälsosamma halter av ultrafina partiklar uppmätts i

Forskare i Skottland har nu studerat partikelhalten i inomhusluften i bostäder hos både rökare och rökfria personer. Forskarna kopplade ihop fyra tidigare studier som tillsammans innehöll uppgifter om luftkvaliteten i 93 rökares hem och 17 rökfria hushåll.

Resultaten visade att luftkoncentrationen av ultrafina partiklar i genomsnitt under dygnet var tio gånger så hög i rökarnas hem som i de rökfria hushållen. De rökfria personer som bodde med rökare andades in tre gånger så mycket ultrafina partiklar som den årsdos som världshälsoorganisationen WHO satt som maxdos. Gränsen för en riskfri exponering överskreds med andra ord flera gånger om. Ickerökarna som bodde med rökare var i många fall lika utsatta för luftföroreningar som om de bott och arbetat i starkt förorenade städer som Peking.

Forskarna framhåller att om dessa hem görs rökfria kan de här personerna minska sin dagliga inandning av ultrafina partiklar med över 70 procent. Forskarna rekommenderar därför ökade insatser för att uppmuntra människor att göra sina hem rökfria och att skapa rökfria bostadsområden.

Läs hela studien här.

Läs vidare