No smoking– Alla som kommer till SUS har rätt till en rökfri omgivning. Det gäller såväl patienter och anhöriga som våra medarbetare. Att det nu inte är möjligt att köpa tobaksprodukter i sjukhusområdena vid SUS Malmö och Lund är ett steg i rätt riktning, säger Carin Molin som arbetar med hälsofrämjande insatser på Skånes universitetssjukvård.

Sjukhusen är rökfria, men rökkurer finns kvar på sjukhusområdena. Ambitionen är att kurerna ska försvinna under 2016.

– Vi vill hjälpa alla våra patienter att bli rökfria, både ur en hälsosynpunkt men även utifrån operationsperspektivet. Ju bättre din kropp mår före operation desto större chans är det att resultatet blir bra. Vi erbjuder även vår egen personal hjälp och stöd att bli tobaksfria.

– Rökning, vid sidan av stillasittande och dåliga matvanor, är den störst enskilda orsaken till dålig hälsa hos befolkningen. Ett stopp av försäljning av tobaksvaror har ett stort symbolvärde och sänder starka signaler till allmänheten att sjukvården reagerar samtidigt som det har stora möjligheter att påskynda tillfrisknande genom minskad tobakskonsumtion under vårdtiden, säger Leif Dahlberg, professor inom ortopedi, Skånes universitetssjukvård.
Läs vidare