Det visar en rapport från International Tobacco Control Policy Evaluation Project, ITC, som sedan 2002 i 29 länder har genomfört longitudinella undersökningar av de åtgärder för tobakskontroll som föreslås i tobakskonventionen.

Lagen om standardiserade förpackningar infördes i juni 2018 som ett steg mot målet att Nya Zeeland ska bli rökfritt 2025. Undersökningen genomfördes före och efter införandet av de standardiserade förpackningarna, som även har nya hälsovarningar med bild som täcker 75 procent av förpackningarnas framsida och baksidan.

Resultaten från ITC-undersökningen tyder på att införandet av standardiserade förpackningar i Nya Zeeland har uppnått målen att göra tobaksvaror mindre lockande och att öka synligheten av bildhälsovarningar på cigarettpaket. Efter att lagen hade införts uppgav 75 procent av rökarna att de inte alls tyckte om förpackningens utseende, vilket är en ökning från 50 procent före lagen. Dubbelt så många la märke till hälsovarningarna på paketen, 48 procent efter lagens införande jämfört med 24 procent före. 58 procent la ofta märke till hälsovarningarna, jämfört med 45 procent före lagen.

Det fanns också visst stöd i undersökningen för att varumärkesidentifieringen minskade liksom den upplevda kvaliteten på cigaretterna, samt att fler la märke till sluta röka-informationen på förpackningarna.

Resultaten överensstämmer med resultat från andra länder som också har infört standardiserade tobaksförpackningar.

Faktaruta Standardiserade förpackningar

Standardiserade förpackningar saknar varumärken och andra kännetecken som färg och speciella typsnitt som är en del av tobaksbolagens marknadsföring. Förpackningarna begränsar alltså tobaksindustrins möjligheter att använda förpackningarna som reklambärare.

I januari 2020 har 12 länder fullt ut infört standardiserade förpackningar: Australien (2012); Frankrike och Storbritannien (2017); Nya Zeeland, Norge och Irland (2018); Uruguay, Saudiarabien och Thailand (2019); och Turkiet, Israel och Slovenien (januari 2020). Senast i januari 2022 kommer även Kanada, Belgien, Ungern och Singapore att ha infört standardiserade reklamfria förpackningar. I Sverige har arbetet med att införa reklamfria standardiserade förpackningar stannat upp.

Tobakskonventionens riktlinjer för artiklarna 11 och 13 rekommenderar att parterna inför omfattande restriktioner mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring, och att förpackningarna ska innehålla stora hälsovarningar.

Läs vidare