Idén bakom kampanjen är att underlätta för alla medverkande att kraftsamla kring insatser som ökar kännedom om de nya reglerna, skapa förståelse för motiven och förstärka det goda beteende som redan sker.

Enligt en kartläggning som genomfördes av Novus i december 2019 har allmänheten en hög kännedom om den nya lagen och är positiv till den. Men fortfarande förekommer det rökning ibland på vissa platser, vilket kampanjen ska råda bot på.

Mesta arbetet sker lokalt

De flesta kommer nog att lägga märke till kampanjen, som pågår 31 maj–1 juli. Informationen till allmänheten sker både nationellt och lokalt, till exempel via annonser i tv, tidningar, filmer i digitala kanaler och affischer inne på bibliotek och vårdcentraler, bordsryttare på restauranger, och utomhus på informationstavlor och i busskurer.

Josefin Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som nu lanserar kampanjen Rökfri miljö. Foto: Lena Katarina Johansson

Fokus ligger på det lokala och regionala arbetet, Folkhälsomyndigheten kommer att stärka det på nationell nivå.

Ännu vet man inte hur många som har beställt materialet, enligt Josefin Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för tobaksprevention.

– Vi får mycket frågor om när allt material kommer att finnas på plats i trycksaksgeneratorn och hur länge det finns tillgängligt så det verkar finnas ett stort intresse att använda det. Men hur många som beställer vet vi inte än, säger hon.

I kampanjmanualen uppmanas till lokalt samarbete med idrottsföreningar, näringslivet, och kommunen – ett tips är till exempel att samarbeta med vattenleverantören och få med informationen på vattenfakturan.

Känner ni till någon plats eller organisation som satsar extra mycket eller har ett upplägg som är värt att uppmärksamma?

– Vi vet att länsstyrelserna samt ett antal regioner, kommuner och ideella organisationer, till exempel Astma- och allergiförbundet, planerar insatser men vet inte omfattningen än. Alla insatser är lika viktiga, stora som små. Flera planerar även att lyfta frågan senare i år, vilket är positivt.

Varför går ni ut med kampanjen nu och inte innan lagen trädde i kraft?

–Helt enkelt eftersom regeringen har gett oss i uppdrag att förbereda och genomföra en insats till allmänheten om innehållet och motivet till den nya lagen under 2020. Vi påbörjade förberedelsearbetet i höstas och lanserar i år denna insats som syftar till att öka kännedom om och skapa förståelse för våra nya rökfria miljöer, säger Josefin Jonsson.

För dig som vill sprida kampanjen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en verktygslåda med material. Detta material får alla använda som vill bidra till att sprida kampanjen. I kampanjmaterialet ingår:

 • Klistermärken
 • Bordsryttare
 • Affischer i A3 och A4
 • Annonser
 • Banners
 • Bilder för webb/sociala medier
 • Filmer
 • Infoblad på engelska
 • Användarmanual

Du beställer eller laddar ned önskat material via: can.tmgdialog.se  Notera att en kostnad tillkommer för det tryckta materialet, till exempel affischer, om du beställer det. Du kan även ladda ned detta material och skriva ut på egen hand. Bilder för webb och filmer för sociala medier/digitala kanaler är gratis.

Faktaruta Rökfri miljö-kampanjens mål

 • Minst 90 procent av allmänheten känner till den nya tobakslagstiftningen
 • Minst 90 procent känner till alla platser som omfattas av rökförbudet
 • Minst 90 procent känner till att rökförbudet även omfattar e-cigaretter med och utan nikotin samt vattenpipa
 • Minst 75 procent känner till att lagen ska bidra till att minska passiv rökning och så vidare
 • Minst 75 procent känner till att lagen även ska bidra till att göra rökning mindre synligt och därigenom skydda våra barn mot att börja med ett skadligt bruk
 • Minst 90 procent av allmänheten har en positiv inställning till att lagen finns
 • Minst 90 procent tycker att de rökfria platserna ska vara rökfria
 • Högst 15 procent upplever att rökning förekommer utanför en offentlig entré eller i anslutning till kollektivtrafiken

 

Läs vidare