– Vi ser fram emot att vi kommer att få fler samtal och förbereder oss för det, säger Ann Post, driftsansvarig på Sluta-Röka-Linjen.

lungornaSedan den 20 maj i år ska förpackningar för cigaretter och för rull- och vattenpipetobak ha så kallade kombinerade hälsovarningar, det vill säga hälsovarningar i text och bild. Varningarna ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Förändringen är en följd av att Sverige, liksom övriga EU-länder, nu genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Direktivet och de nya bestämmelserna i den svenska tobakslagen säger också att tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid. Bakgrunden till denna ändring är att sådan information har visat sig missleda konsumenterna, som felaktigt kan tro att låga halter av vissa ämnen gör produkten mindre farlig att röka. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

Tillverkarna får sälja slut sina lager av produkter med den gamla typen av förpackning fram till 20 maj nästa år, något som vissa tillverkare nu har hunnit göra. Sedan slutet av augusti har allt fler cigarettpaket med stora hälsovarningar med avskräckande bilder kommit ut på marknaden. Under bilderna finns ett gult fält med text om att Sluta-Röka-Linjen kan hjälpa dem som vill sluta.

Ann Post berättar att en del rökare kontaktat Sluta-Röka-Linjen i tron att varningsbilderna ingår i en annonskampanj från linjen. Några har varit upprörda över bilderna som de upplevt som obehagliga.

– Vi kanske är ganska oförberedda på varningsbilder i Sverige? funderar Ann Post.

Hon har förståelse för att rökare kan tycka att vissa av bilderna är otäcka att se på, men framhåller samtidigt att det ju är just det som är meningen. Forskning visar att den här typen av bildvarningar bidrar till minskat tobaksbruk. Att fler kontaktar Sluta-Röka-Linjen ser hon som enbart positivt.

– Med tanke på den kompetens och erfarenhet som finns hos personalen på Sluta-Röka-Linjen är jag övertygad om att vi kan hantera även upprörda samtal bra. Bara vi får kontakt med rökarna så kan vi tala med dem på ett sätt som ofta ökar möjligheten att de på sikt försöker sluta röka, även om de inte är tillräckligt motiverade just nu.

Sluta-Röka-Linjen har fått extra medel av regeringen för att möta det ökade behovet av sluta-röka-hjälp när de nya förpackningarna införs. Linjens personal kommer också att dokumentera hur många som ringer på grund av att de sett bildvarningar. Dokumentationen ska ligga till grund för en utvärdering av effekten av de nya hälsovarningarna.

Läs vidare