Den slopade tobaksförsäljningen är ett led i universitetssjukhusets satsning på ett mer intensivt tobaksförebyggande arbete. Från och med 1 november uppmanar dessutom Region Skåne alla patienter att sluta röka 6-8 veckor före operation och sedan hålla uppe lika lång tid efter ingreppet.

– Det är väl känt att rökfrihet i samband med operation ökar patientens chanser att klara sin operation bra och att risken för komplikationer minskar drastiskt. Det är bra både för patienterna och för hälso- och sjukvården, säger Thord von Schewelov, överläkare vid ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande från Region Skåne.

Kliniken har sedan länge ett omfattande antirökprogram där patienter erbjuds professionellt stöd till rökfrihet. Även på andra enheter på SUS erbjuds patienter professionell rökavvänjning.

– Vi vill hjälpa alla våra patienter att bli rökfria, både ur en hälsosynpunkt men även utifrån operationsperspektivet. Ju bättre din kropp mår före operation desto större chans är det att resultatet blir bra, säger Carin Molin som arbetar med hälsofrämjande insatser på Skånes universitetssjukhus.

Läs vidare