Resultat som berättar om niondeklassares erfarenheter av ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, redovisas i rapporten.

Utöver de resultat som återkommande brukar beskrivas presenteras i årets rapport också hur trenderna för tidig substansdebut utvecklats. För första gången görs också en presentation av hur ANDTS-vanorna fördelar sig efter SKR:s kommungruppsindelning.

Ulf Guttormsson, avdelningschef Analys & Metod och redaktör för årets rapport presenterar resultaten från skolundersökningen.

Prisutdelning
Under sändningen kommer också CAN:s årliga priser, Förebyggarpriset och Drogforskningspriset att delas ut. I år kommer även ett diplom att delas ut för ett gott initiativ. Prisutdelningen börjar runt 9.20.

Pristagarna presenteras av CAN:s direktör, Charlotta Rehnman Wigstad som också välkomnar och leder samtalet under sändningen.

Läs mer och anmäl dig här

 

Läs vidare