Det kräver de 2600 deltagarna vid den 15e världskonferensen om tobaksprevention, World Conference on Tobacco OR Health, i en gemensam deklaration. Deklarationen antogs vid avslutningen av konferensen i Singapore.

I deklarationen ingår även bl a följande:

Senast år 2015 ska

  • alla nya bilaterala och multilaterala överenskommelser och fördrag innehålla klausuler som tillåter regeringar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda människors liv och hälsa, förutsatt att sådana åtgärder inte utnyttjas på ett felaktigt sätt för att skapa handelsskydd.
  • alla regeringar inkorporera tobaksprevention som en del av kärnan i arbetet mot de icke smittsamma folksjukdomarna.
  • en studie om de ekonomiska effekterna av tobaksbruket i världen ha inletts.
  • alla regeringar ha satt upp mål för hur mycket tobaksbruket ska ha minskat till 2025.
  • tobaksförebyggande ungdomsorganisationer samarbeta med sina regeringar för att engagera ungdomar i arbetet mot tobak.

Via denna länk hittar du hela deklarationen på engelska.

Läs vidare