WHOs tema för Tobaksfria dagen 2022 handlar om miljö och hållbarhet. Föreläsare och innehåll utgår från detta och  dessutom kommer kampanjen Lagar för alla barns framtid att ges plats och aktiviteter inför Tobaksfria dagen 31 maj kommer att presenteras.

Delar ur programmet:
  • Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist WHO-temat för 31 maj Miljö och hållbarhet 
  • Folkhälsomyndigheten, Vad händer just nu inom tobaksområdet
  • Nytt från kampanjen #lagarförallabarnsframtid – Happening 31 maj
Här kan du läsa hela programmet

Anmälan till Tobacco Endgame-seminarium 18 maj

 

Läs vidare