Nätverksträffen startar med gemensam lunch måndagen 4 april och avslutas med lunch tisdagen den 5 april.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10 (nära centralstationen).

Läs hela programmet och anmäl dig här

Läs vidare