I fyra faktablad presenterar Folkhälsomyndigheten utvecklingen av det lokala ANDT-förebyggande arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige. Faktabladen baseras på Länsrapportens årliga undersökningar. Faktabladen riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare, politiker, beslutsfattare och andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.

Några slutsatser i faktabladen:

  • Majoriteten av kommunerna deltog i länsstyrelsernas nätverk och upplevde ett stöd av dessa.
  • Andelen kommuner som hade samordnare för det ANDT-förebyggande arbetet ökade något under perioden 2011–2016.
  • Förutsättningarna för det förebyggande arbetet är bättre i kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Tillsyn av rökförbudet på skolgårdar ökade varje år men tillsynsbesöken ligger fortfarande på låga nivåer i förhållande till antal skolor.
  • Stora kommuner, kommuner med hög mediannettoinkomst eller stor andel med längre utbildning har ofta bättre förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Åtgärder mot langning av tobak minskade under perioden.
Läs vidare