Initiativet till motionen om exponeringsförbud togs av fritidspolitikern Åsa Roth i Linköping. Hon är undersköterska på ett demensboende.

­– I det arbete jag har möter jag många tragiska exempel på tobaksbrukets långsiktiga konsekvenser, säger hon. När jag ser ungdomar stå och röka, ofta unga kvinnor, känner jag därför att vi vuxna måste på olika sätt göra mycket mer för att skydda barn och unga från att börja använda tobak och riskera att snabbt utveckla ett livslångt beroende som med tiden leder till svåra sjukdomar.

– Ett sätt är att med lagens hjälp göra tobaken mer svåråtkomlig. Lagstiftarna har ett starkt stöd för det i Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll. Därför utgick jag från den när jag formulerade motionen.

– En av konventionens rekommendationer är att göra det svårare för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter. På sikt ska marknadsföringen helt förbjudas. Tyvärr får vi nog leva med tobaken länge till, men så mycket viktigare är det att vi vuxna i mycket högre grad tar vårt ansvar för att skydda de unga.

– Ett exponeringsförbud på säljställen är ett effektivt sätt att göra tobaken mindre tillgänglig och lockande. Det är en åtgärd som våra närmaste grannländer Norge och Finland infört med framgång. Det bör vi också göra.

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson, styrelseledamot i S-kvinnor, var föredragande av motionen. Hon säger:

– Tobaksreklam är förbjuden, men den ännu tillåtna exponeringen av tobaksvaror i butikerna är ju faktiskt också reklam och dessutom den farligaste formen eftersom den ger möjlighet till omedelbara och impulsiva inköp.

– Barn är känsliga för grupptryck, inte minst när det utövas av kamrater inne i en butik där cigarettpaket och snusdosor exponeras på ett påträngande sätt, ofta tillsammans med godis.

– Eftersom Sverige ratificerat Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll är det självklart att vi också ska följa dess rekommendationer.

– Vår styrelse var helt enig om innehållet i motionen och tillstyrkte bifall.

Resultatet av motionen hoppas Åsa Roth blir att socialdemokratiska riksdagskvinnor går i bräschen för att även Sveriges riksdag beslutar om exponeringsförbud för tobaksprodukter.

Läs vidare