Bland de kvinnor i studien som rökte mest respektive var mest utsatta för passiv rökning startade klimakteriet mellan 1 och 2 år tidigare än bland kvinnor som aldrig rökt eller utsatts för passiv rökning. Tidigt klimakterium kan, enligt annan forskning, öka risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet.

Den aktuella studien bygger på uppgifter om bland annat tobaksvanor, fertilitet och ålder vid menopaus från närmare 80 000 av de över 93 000 kvinnor som medverkar i undersökningen Women’s Health Initiative Observational Study. Kvinnorna hade gått igenom klimakteriet och var mellan 50 och 79 år när de medverkade i datainsamlingen som genomfördes 1993-1998 vid 40 central runt om i USA.

15,4 procent av kvinnorna rapporterade att de hade haft svårigheter att bli gravida när de önskade, definierat som att det gått 1 år eller mer utan att man blev gravid. För 45 procent av kvinnorna hade klimakteriet startat före 50 års ålder, vilket anses som tidigt.

Analysen visade ett tydligt samband mellan rökning/passiv rökning och infertilitet respektive tidigt klimakterium. Exempelvis hade rökare och före detta rökare 14 procent högre risk för infertilitet och 26 procent högre risk för tidigt klimakterium än kvinnor som aldrig rökt.

Bland dem som rökte allra mest och hade börjat röka innan de fyllde 15 år kom klimakteriet nästan 22 månader tidigare.

Även kvinnor som aldrig rökt själva, men utsatts för höga nivåer av passiv rökning hade ökat risk för infertilitet och tidigt klimakterium. Till den högsta nivån av passiv rökning räknades att 1/ ha bott tillsammans med en rökare i minst tio år som barn, 2/ ha bott tillsammans med en inomhusrökande partner som vuxen i minst 20 år eller att 3/ han arbetat tillsammans med rökande kollegor i minst tio år. Rökfria kvinnor som utsatts för så höga nivåer av passiv rökning hade 18 procent högre risk för infertilitet än kvinnor som inte utsatts för passiv rökning. Den högsta nivån av passiv rökning ledde också till i genomsnitt 13 månader tidigare klimakterium.

Forskarna skriver att den sannolika biologiska förklaringen till sambanden är att de giftiga ämnena i tobaksrök stör bland annat hormonproduktionen.

Läs vidare