– Det finns naturligtvis en rad hälsorisker med rökning, men för personer som drabbats av en så allvarlig sjukdom som MS är det särskilt viktigt att fimpa omedelbart, säger Jan Hillert,professor i neurologi vid institutionen för neurovetenskap,Karolinska Institutet, som lett studien.

Multipel skleros är en kronisk sjukdom i hjärna och ryggmärg. Sjukdomen leder till förlust av myelin, en fettrik substans som normalt ligger som ett skyddande lager runt nervcellernas utskott. Ofta är det unga personer som drabbas och allvarlighetsgraden varierar mycket mellan olika MS-patienter. De allra flesta som drabbas har till en början en sjukdom som kännetecknas av skov, alltså perioder med försämring som följs av perioder med förbättring. Med åren utvecklar dock många MS-patienter en sjukdomsbild av gradvis försämring, så kallad progressiv MS, vilket ofta leder till betydande funktionshinder.

Det har sedan flera år varit känt att rökning fördubblar risken att insjukna i MS. Det har dock varit okänt om fortsatt rökning efter att patienten fått sin diagnos spelar någon roll för hur sjukdomsförloppet sedan blir. I ett projekt där patienter i Svenska MS-registret inbjudits att fylla i en enkät om livsstil, bland annat rökvanor har forskarna därför identifierat 728 patienter med MS som rökte vid insjuknandet. Forskarna har sedan jämfört förloppet hos de som slutade röka i samband med diagnosen och de som fortsatte att röka.

Resultaten visar att för varje år man fortsätter att röka så ökar risken för progressiv MS med 4,7 procent. Genomsnittsåldern bland de rökande MS-patienter som utvecklade progressiv MS var 48 år, medan motsvarande siffra för de som slutade röka var 56 år.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården från och med nu råder personer som drabbats av MS att sluta röka och att patienter vid behov också får adekvat hjälp att följa rådet, säger Jan Hillert.

Forskningen har finansierats med anslag från Neuroförbundet, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Hjärnfonden, Margareta af Ugglas Stiftelse,AFA Foundation, EU:s sjunde ramprogram, Karolinska Institutets forskningsfond och Bibby & Nils Jensen Foundation.

Läs vidare