Forskning har länge visat att rökning har negativa effekter på hälsan, men dess koppling till bukfettet  har varit mindre utforskad. Enligt en ny studie från Köpenhamns universitet kan rökning vara kopplat till en ökning av magfettet, särskilt det djupa viscerala fettet  som ligger runt organen. Enligt forskningen är det fettet särskilt farligt eftersom det är kopplat till en högre risk för hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, demens och andra allvarliga sjukdomar.

Genom att använda en teknik som kallas Mendelsk randomisering lyckades forskarna fastställa ett orsakssamband mellan rökning och ökningen av bukfettet. Denna metod använde resultat från flera genetiska studier för att eliminera andra potentiella faktorer som socioekonomisk status eller alkoholanvändning som kunde förvränga resultaten.

Ur ett folkhälsoperspektiv betonar forskarna vikten av att förhindra rökning och stödja människor att sluta. ”Att minska en stor hälsorisk i befolkningen kommer indirekt att minska en annan stor hälsorisk,” konstaterade de.

Källa: Germán D. Carrasquilla et al. (2023). ”Smoking and Abdominal Fat: Evidence From Mendelian Randomization.” Addiction, Volume 118, Issue 2, Pages 304-315. DOI: 10.1111/add.15514

Läs vidare