Andelen 14–17-åringar som röker har ökat från 2,1 procent år 2018 till 6,7 procent år 2022. Forskning från Centre for Behavioural Research in Cancer (CBRC) visar också en ökning i e-cigarettanvändning, från mindre än 1 procent år 2018 till 14,5 procent i början av 2023.

”Ökningen är alarmerande. Det är första gången sedan 1990-talet som vi har sett att rökningen bland tonåringar ökar”, säger forskningsledaren Sarah Durkin till The Guardian.

Läs vidare