Halten av s.k. fina partiklar i luften är ett viktigt mått på hur förorenad den är. En hög halt av luftburna fina partiklar är kopplad till hjärtsjukdomar, försämrad lungfunktion och lungcancer.

Och det är just halten av fina partiklar i stadsluften som tydligt påverkas av rökning, enligt analyser genomförda av forskare vid Otago University i Wellington, Nya Zeeland. Studien genomfördes under fem veckor i de centrala delarna av staden Lower Hutt City. Forskarna mätte föroreningshalten när inga rökare var i närheten och jämförde med luftkvaliteten kring 284 personer som rökte på shoppinggatorna i Lower Hutt City.

Resultatet visade att på ett genomsnittligt avstånd av 2,6 meter från den rökande personen var partikelhalten 70 procent högre än om ingen i närheten rökte.

Maxvärdet av luftföroreningar uppmättes vid en busshållplats med tak over. När någon stod och rökte där blev finpartikelhalten 26 gånger högre än annars.

– Rökning bidrar till luftföroreningarna. Med rökfria gator skulle vi minska dessa hälsorisker, professor Nick Wilson, en av forskarna bakom studien.

Han anser att beslutsfattare bör överväga att skydda människors hälsa genom att införa rökfria zoner i shoppingområde, inte minst på serveringar där de anställda är särskilt utsatta.

Studien är publicerad i den internationella tidskriften Health & Place. Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare