– Nya skyltar ska sättas upp och askkoppar tas bort. Det kommer att ske i takt med annat underhållsarbete. Vi räknar med att det kommer att ta ett halvår innan rökförbudet tydligt syns på samtliga perronger, säger Anna Starbrink, FP, hälso- och sjukvårdslandstingsråd och kulturlandstingråd i Stockholms läns landsting.

Folkpartiet har länge arbetat för att rökförbudet inomhus i tunnelbanan ska utvidgas till att gälla hela tunnelbanan.

– Vi tycker det är viktigt att skapa bra miljöer där alla kan vara, säger Anna Starbrink.

Vanligen tar Stockholms läns landsting den här typen av beslut ett halvår innan de ska börja gälla. Men på grund av att det var valår 2014 blev det inte så denna gång. Beslutet om rökfria utomhusperronger togs dagarna före jul och trädde i kraft vid årsskiftet. Trafiknämnden och dess tjänstemän arbetar nu vidare med genomförandet och trafiklandstingsrådet har uttalat att det beräknas bli klart på ett halvår.

Först när skyltar och eventuell annan information är på plats och askkopparna tagits bort förväntas rökförbudet börja fungera i praktiken.

Det är bland andra trafikvärdar och väktare som arbetar med att se till att ordningsreglerna i tunnelbanan följs och detta gäller även rökförbudet. I slutänden kan den som vägrar följa regeln bli avvisad från tunnelbanan, men Anna Starbrink tror inte att det kommer att bli några större problem att få resenärerna att följa den nya policyn.

– Jag är faktiskt överväldigad av hur populärt vårt beslut verkar vara. Det är väldigt många som hör av sig och visar sin uppskattning. Det är klart att en och annan rökare säkert tycker illa om beslutet, men även de flesta rökare brukar ha förståelse för det positiva med rökfria miljöer.

På pendeltagsperrongerna kommer det fortfarande att vara tillåtet att röka.

– Folkpartiet hade gärna sett att vi inför rökfrihet där också, men så långt har vi inte nått ännu. Den frågan är lite mer komplicerad eftersom landstinget inte äger alla pendeltågsstationer, säger Anna Starbrink.

– Folkpartiet återkommer om den frågan. Själv förespråkar jag visionen om ett rökfritt Sverige i framtiden och det känns naturligt att vi i Stockholms län bidrar med fler rökfria miljöer.

I oktober 2014 lade Folkhälsomyndigheten fram ett utredningsförslag om fler lagstadgat rökfria utomhusmiljöer. På listan över miljöer som Folkhälsomyndigheten anser bör göras rökfria finns platser där man väntar på kollektivtrafik. Regeringen har ännu inte tagit ställning till förslaget.

Läs vidare