Barbro Westerholm skriver också att hon tänker rösta för rökfria uteserveringar vid riksdagens omröstning. Detta trots att hennes parti i en följdmotion till regeringens förslag säger nej till förslaget. Barbro Westerholm skriver att hon hoppas att många fler än hon röstar för förslaget så att det går igenom; ”Ett rökförbud på uteserveringar skulle generera mer frihet än vad det skulle kosta.”

I debattartikeln nämnder de fyra liberalerna inte motionen från det egna partiet utan kommenterar en krönika av Markus Konow,förbundssekreterare för Moderaterna i Östergötland, där han påpekar att den som vill slippa ifrån röken på en uteservering kan gå till en annan uteservering där rökning inte är tillåten. ”Vi frågar oss: varför ska den som blir sjuk av tobaksrök tvingas byta uteservering? Det är ungefär som när den mobbade eleven tvingas byta skola i stället för den som mobbar”, skriver Barbro Westerholm och hennes medförfattare.

I följdmotionerna till regeringens lagförslag får rökfria uteserveringar stöd av V och SD (de senare vill dock att det ska vara tillåtet att ordna rökrum där rökförbud råder). KD och Liberalerna säger nej till samtliga lagförslag om rökfria utemiljöer medan C+M säger nej till rökfria uteserveringar men ja till övriga rökfria utemiljöer.

Läs vidare