Det visar en studie som forskare vid University of California genomfört och som publicerats i den amerikanska tidskriften Jama Pediatrics.

Forskarna har studerat effekterna av lagar med hundra procent rökfria miljöer och höjda tobaksskatter genom att under elva år med hjälp av nationell statistik följa drygt 4 000 ungdomar i skilda delstater med varierande lagstiftning mot tobak och med olika nivåer på tobaksskatterna.

Studien visar att rökfria arbetsplatser resulterat i en minskning av andelen rökdebuter med 30 procent. I delstater med rökfria barer bidrog dessa med en minskning på 20 procent.

Rökandet minskade dessutom allt mer med tiden.

– Rökdebuterna sker oftast innan en ung person börjat arbeta, men rökförbud på arbetsplatserna visar tonåringarna att vuxnas normer avvisar rökningen som oacceptabel, säger en av forskarna, professor Anna Song, till medierna.

Studien bekräftar också att höjda tobaksskatter har en avhållande effekt på ungdomars rökning, framför allt på antalet rökdebuter. För varje höjning av tobaksskatten med tio cent (84 öre) minskar rökdebuterna med tre procent, konstaterar forskarna.

– Våra resultat pekar på att en skattehöjning med två dollar, som nu diskuteras av lagstiftarna i Kalifornien, skulle halvera andelen rökare bland ungdomarna, säger till medierna professor Stanton Glantz, en av de ledande forskarna bakom studien.

Slutsatsen är att lagar om helt rökfria miljöer och höjda tobaksskatter är effektiva tobaksförebyggande åtgärder bland ungdomar.

Läs vidare