Att just Bergsjön blev först i staden med rökfria lekplatser beror på ett brev till stadsdelsförvaltningen i augusti i fjol. En kvinna i stadsdelen skrev och frågade hur hon skulle göra för att hon och grannarna skulle kunna bidra till en rökfri miljö.

Hon framhöll att barn inte ska behöva utsättas för tobaksrök och att rökande vuxna är dåliga förebilder. Därför föreslog hon en rökfri zon vid lekplatsen där hon bor.

Stadsdelsförvaltningen kontaktade hyresvärden Familjebostäder och även tobakspreventiva experter vid Social resursförvaltning i Göteborg kopplades in. Kvinnan fick ett uppmuntrande svar. Och nyligen invigdes de två första rökfria lekplatserna i Bergsjön. De är utmärkta med skyltar som informerar om förändringen.

Läs vidare