Diskussionen om en rökfri inomhusmiljö i Kriminalvården har pågått i flera år. En rökfri inomhusmiljö för intagna och medarbetare infördes den 1 januari 2008. I september samma år infördes också rökfri arbetstid för medarbetare. Efter att rökförbudet överklagats av en intagen, anförde Regeringsrätten i ett beslut 2010 att ”ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt bör ha stöd i lag”. Det borde alltså inte enbart vara grundat på ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Under hösten 2010 fann kammarrätterna i Stockholm och Jönköping i sammanlagt fyra mål att intagna hade rätt att röka i cellerna. Detta innebar att Kriminalvården tvingades tillåta rökning i bostadsrummen igen, med vissa praktiska begränsningar.Många skyddsombud reagerade mot detta steg bakåt i arbetsmiljöarbetet.

Kriminalvården tog nya tag och i den nya fängelse- och häkteslagstiftning som började gälla den 1 april i år hittades det lagliga stöd för att reglera rökningen som behövs. I de nya fängelse- och häktesförordningarna fastslås att intagna, för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, ska följa de begränsningar som gäller om var rökning får ske.

I sitt avslag på den intagnes överklagande pekar Förvaltningsrätten på den nya lagstiftningen. Kristianstadsanstaltens regler säger att intagna av brandsäkerhetsskäl inte får inneha elddon i bostadsrummen. Därför måste personalen tända deras cigaretter, vilket det inte alltid finns tid till.
Därför har rökförbud införts under den normala arbetstiden och under den tid på natten då de är intagna är inlåsta.

Brandsäkerhetsskäl ryms väl inom den nya lagstiftningen, anser Förvaltningsrätten.

Läs vidare