Det är första gången under Tobaksfaktas löpande bevakning av tillkomsten av rökfri/tobaksfri arbetstid i Sveriges 290 kommuner som den rökfria arbetstiden i en kommun upphör.

Tobaksfakta har kontaktat personalansvariga och kommunikatörer både centralt och i de fem stadsområdenas förvaltningar för att få reaktioner på förändringen av tobakspolicyn.

Ingen har kunnat hitta någon anställd som medverkade vid tillkomsten av rökfri arbetstid i någon av de fem stadsdelarna och kunskapen om den tidigare rökfria arbetstiden är begränsad. Många förklarar svårigheterna att hitta personer som lett övergången till tobaksfri arbetstid med att det är så länge sedan, så de har hunnit sluta.

Namn på stadsdelarna och tidpunkten för när rökfri arbetstid introducerades ser ut så här:

Husie, januari 2007, Södra innerstaden, juli 2007, Hyllie, oktober 2007, Rosengård och Oxie, januari 2010.

När t ex rökfria Hyllie i somras slogs ihop med Limhamn-Bunkeflo, som inte hade rökfri arbetstid, gällde den senares policy. När Rosengård och Husie slogs ihop till stadsområdesförvaltning Öster hade båda stadsdelarna rökfri arbetstid men den upphörde i alla fall även där i samband med sammanslagningen.

Det finns dock hopp om rökfri arbetstid så småningom även i Malmö. I stadskontorets HR strategiska avdelning förklarar enhetschefen Kerstin Falk att avsikten efter den stora organisationsförändring som genomfördes 2013 är att i år påbörja ett arbete med inriktning på rökfri arbetstid med riktlinjer gemensamma för hela kommunen.

– De senaste åren har Malmö stad ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt ha för kommunen gemensamma arbetssätt och riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet.

Läs vidare