Tobaksfakta bevakar kontinuerligt utvecklingen av den rökfria arbetstiden. Forskning och erfarenheter världen runt visar att rökfri arbetsmiljö är en viktig del i det tobaksförebyggande arbetet. Med helt rökfritt på jobbet är det lättare att sluta, eller att inte börja, röka och många röker mindre även under fritiden.

Kommunerna har stor betydelse i det tobaksförebyggande arbetet som ansvariga bl a för den lokala tillsynen av att tobakslagen följs, och på det sätter värnar de om befolkningens hälsa.

Med hjälp av rökfri arbetstid förbättras hälsan hos de egna anställda. Kommunerna fungerar på det sättet som förebilder för företag på orten medan de kommunanställda blir förebilder för de enskilda medborgare som de kommer i kontakt med i sitt arbete.

Någon nationell och vetenskaplig utvärdering av effekterna av kommunernas rökfria arbetstid har ännu inte gjorts, men några kommuner har gjort egna enkäter bland de anställda, t ex Gotland, Hässleholm och Nyköping, medan personalens reaktioner på den rökfria arbetstiden i Motala kartlades i ett examensarbete på högskolan i Skövde.

I Motala hade efter två år 16 procent av rökarna slutat röka och 30 procent rökte mindre än tidigare. De rökare som från början var mest positiva till rökfri arbetstid hade minskat sin rökning även på fritiden. Inför beslutet om rökfri arbetstid var 54 procent negativa mot 32,5 procent två år senare.

Resultaten av de enkäter med personalen som kommuner själva gjort är likartade. I Hässleholm hade två procent slutat röka och sex procent rökte mindre.

Inom socialförvaltningen i Gotlands kommun hade 25 procent av de manliga och tio procent av de kvinnliga rökarna slutat röka. En femtedel av snusarna hade slutat snusa.

I Nyköping hade ett 50-tal personer slutat röka och ännu fler minskat sin tobakskonsumtion.

Socialförvaltningen i Visby konstaterade också att man sparat 13 miljoner kronor tack vare den rökfria arbetstiden.

Förutom miljöaspekterna har ekonomin, de kostnader som alla rökpauser innebär, stor betydelse. En beräkning som Statens folkhälsoinstitut gjorde 2009 visade att kommunerna skulle spara 2,6 miljarder kronor per år om alla hade rökfri arbetstid. Till det kommer kostnaderna för produktionsbortfall på grund av tobaksrelaterade sjukdomar.

Hela listan över kommuner med rökfri arbetstid län för län

Läs vidare