Att det är ett gränsfall är de inblandade myndigheterna överens om. En del av uteserveringen på Speaker’s Corner harförsetts med tak och vägg. Väggarna täcker bara två tredjedelar av höjden från mark till tak och har en decimeterhög öppning nedtill.

Miljönämnden anser att tobaksrök inte vädras bort naturligt från detta utrymme och att det därför är att betrakta som inomhus. Utifrån detta beslutade miljönämnden 2008 att förbjuda rökning på den här delen av uteserveringen.

Speaker’s Corners ägare överklagadetill länsstyrelsen, som i oktober 2010 beslutade enligt miljönämndens linje. Efterfortsatt överklagande har restaurangen nu fått rätt i högre instans. Förvaltningsrätten beslutade den 11 mars att riva upp miljönämndens förbud. Förvaltningsrätten anser luftgenomströmningen är jämförbar med den i busskurer och gångtunnlar. På miljöförvaltningen harännu inte bestämt om man ska gå vidare till kammarrätten med ärendet.

Källa: Helsingborgs Dagblad

Läs vidare