Det förekommer att farhågor om motsatsen framförs – det vill säga att många rökförbud ute i samhället skulle få rökarna att röka mer hemma istället. Detta skulle då öka exponeringen för hälsofarlig tobaksrök för rökarnas familjemedlemmar. Men de amerikanska forskarnas studie visar tydligt att dessa farhågor inte stämmer.

Forskarna använde uppgifter från nationella enkätstudier om tobaksvanor och satte enkätsvaren i relation till tobakslagarna i de svarandes countyn (ungefär kommuner). Analysen visade att den som bor i ett county med heltäckande förbud mot rökning i arbetslivet och på serveringsställen har mycket större chans att slippa tobaksrök även hemma. I sådana countyn är det betydligt vanligare att människor bestämmer sig för att hålla rökfritt även hemma. Särskilt i rökares hem ökar rökfria offentliga miljöer benägenheten att införa frivilliga rökförbud i bostaden. Och om familjen har barn är chansen att hemmet görs rökfritt ännu större.

”Även om syftet med lagar om rökfria offentliga inomhusmiljöer är att minska den passiva rökningen på allmänna platser, visar vår forskning att sådan lagstiftning har en positiv tilläggseffekt genom att stimulera till införande av rökfria hem”, skriver en av forskarna, Stanton Glantz.

I USA utsätts en stor andel av barnen för passiv rökning i hemmet. Även i Sverige är vuxnas tobaksrök fortfarande ett allvarligt hälsohot för många barn. År 2005 exponerades fem procent av alla barn i åldrarna 0-12 år dagligen för tobaksrök hemma (Socialstyrelsen, 2005).

Ladda ned artikeln.

Läs vidare