I amerikanska fängelser som infört rökförbud har dödligheten bland de intagna minskat. Orsaken är att dödligheten i rökrelaterade sjukdomar som lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärtinfarkt och stroke har gått ned. Detta visar en ny studie som publiceras av tidskriften British Medical Journal.

Allt fler amerikanska fängelser inför rök- och tobaksförbud. Forskargruppen undersökte om dessa åtgärder har några mätbara effekter på de intagnas hälsa. Undersökningen gjordes med hjälp av enkätfrågor till intagna och statistik över dödligheten i fängelserna.

Forskarna studerade perioden 2001-2011. Antalet stater med rökförbud i fängelser ökade från 25 till 48 under perioden. I slutet av 2011 hade de delstatliga fängelserna i USA totalt omkring 1,4 miljoner intagna. Dödligheten i rökrelaterade sjukdomar var betydligt större i fängelserna än i samhället utanför. I fängelser som infört rökförbud minskade dock dödligheten i rökrelaterade sjukdomar med omkring nio procent.

Forskarna drar slutsatsen att rökförbuden inom kriminalvården har mycket positiva effekter för de intagna, även om det finns en risk för återfall i rökning när de friges.

I Sverige infördes en rökfri inomhusmiljö i kriminalvården 2008. År 2011 fick rökförbudet i kriminalvården ett starkare lagstöd än tidigare.

Läs vidare